Kompaniju Courage+Khazaka electronic GmbH osnovali su 1986. godine g-din Wilfried Courage i prof. Hc. Gabriel Khazaka u Kelnu, Nemačka. Osmislili su prvi uređaj za objektivno merenje parametara na koži. Od tada, pa sve do današnjih dana, vodeća su kompanija na svetskom nivou u ovoj oblasti, bio-inženjeringa kože i dermo-kozmetičke analize. Ni jedna druga kompanija nema toliko brojan spektar parametara koji se mogu meriti na koži. Čak i nakon 30 godina, konstantno se razvijaju novi parametri koji se mogu utvrđivati na koži i kosi.

U osnovi postoje 2 osnovna nivoa uredjaja: aparati-sistemi za naučno istraživački rad (scientific nivo) i uređaji za dermo-kozmetički nivo analize kože (za utvrdjivanje stanja kože i preporuku odgovarajucih tretmana i proizvoda za negu).Istraživanja fizioloskih svojstava kože u svemiru (ISS misije) rađene su takodje na C+K uređajima. Nivo analize je na ekspertskom nivou sa referentnim vrednostima (zlatni standard).

COURAGE+KHAZAKA ELECTRONIC
COURAGE+KHAZAKA ELECTRONIC
COURAGE+KHAZAKA ELECTRONIC