Najnoviji model aparata za dermo- kozmetičku analizu kože u atraktivnoj beloj boji. Uređaj je opremljen sondama za određivanje nivoa hidratacije, sebuma, elastičnosti, melanina/eritema kože i dermoskopskom kamerom (sa unakrsno i paralelno polarizovaom svetlošću).
Uređaj se isporučuje sa pratećim softverom za koji je potrebna instalacija na računaru. Softver omogućava individualnu preporuku preparata, formiranje baze podataka i preporuku odgovarajuće nege.

Na aparat se opciono mogu povezati i sonde za određivanje temperature kože, TEWL indeksa, pH vrednosti kože. Aparat omogućuje ekspertski nivo analize kože sa referentnim vrednostima.