Vitastiq Personal je Wireless verzija prvog na svetu personalnog uređaja za merenje nivoa vitamina i minerala u telu. Vitastiq Personal uređaj za praćenje vitamin i minerala namenjen za samostalnu upotrebu – osoba može sama sebi da radi merenja. Vitastiq aplikacija omogućava kreiranje multiplih profila. Pored unapred određenih šablona, korisnici mogu formirati i sopstvene šablone za merenje određenih vitamina i minerala.

Vitastiq aplikacija je jednostavna za upotrebu; sadrži detaljne instrukcije za svaki korak. Takođe pruža mogućnost čuvanja istorije merenja za svakog korisnika i informacije o svakom nutrijentu i njegovim prirodnim izvorima.

Zahvaljujući Bluetooth tehnologiji, Vitastiq Personal je još kompatibilniji sa pametnim telefonima i tabletima. Uređaj je praktičan i efikasan. Izrađen je od titanijuma, trajnog i laganog materijala.

Podeli na društvene mreže