Uređaj koji slika impresivne fotografije celog lica u visokoj rezoluciji, pod standardizovanom svetlošću i na istoj poziciji, i analizira promene na najekonomičniji način.

Ekstremno homogena iluminacija celog tela uz pomoć 210 belih svetlosnih dioda koje ne razvijaju toplotu.
Radi uz prateći softver. Kalkuliše fine i velike pore, bore, vidljive pigmentacione promene.

Takođe može prikazati i oštećenja od Sunca i preuranjeno starenje kože.