Prednosti aparata za fotografiju celog lica  VisioFace®

  • Najinteresantnija kombinacija hardvera i softvera po ekonomičnoj ceni.
  • Integrisana refleksna kamera visoke rezolucije (preko 12 Megapixela).
  • Stabilna, dugotrajna i veoma homogena osvetljenost lica uz pomoću 210 belih led dioda, bez razvijanja toplote.
  • Naslon za glavu i bradu sa preciznom pozicijom  za frontalnu i bočnu sliku.
  • Kada nije u upotrebi Visioface je osvetljen atraktivnim stand-by
  • Naslon za glavu i bradu se lako čiste.
  • Jednostavno povezivanje za računar uz pomoć USB-a.

Pored interesantne analize različitih parametara  koji se mogu izvesti na fotografiji, moguća je  i preporuka preparata i tretmana, odmah nakon sesije.

Softver VisioFace® Basic

Unesite podatke klijenta, ukoliko želite. Izveštaji sesije i slike mogu biti sačuvani. Ukoliko ne želite da sačuvate podatke, samo krenite na analizu. Podatke klijenta, u tom slučaju, možete i naknadno uneti.

Slikajte frontalnu ili bočnu sliku vašeg klijenta.

Odaberire regije od interesa za analizu.

Automatski se obeležavaju, kalkulišu i procenjuju, pore (velike i male), mrlje, bore, UV-pigmentacija i ujednačenost tena.

Automatska preporuka tretmana i preparata i izveštaj su mogući kroz softver na kraju sesije

Podeli na društvene mreže