Jedinstven model pen analyzer-a i kamere sa monitorom, koji omogućava fleksibilnu analizu kože. Sastoji se od samostalnih sondi za određivanje nivoa hidratacije, sebuma, pigmentacije kože i ručne kamere sa monitorom.

Vrednosti merenja se prikazuje na ekranu u numeričkim vrednostima. Uz uređaj se isporučuje mapa na osnovu koje se tumače vrednosti merenja. Baterijsko napajanje.