Uređaj koji omogućava brzo i jednostavno merenje dva osnovna parametra na koži: nivoa hidratacije i sebuma. Ovi parametri su neophodni za određivanje osnovne nege kože. Merenja se očitavaju na samom uređaju, na lancu dioda sa referentnim vrednostima parametara.
Idealan uređaj za brzu i preciznu analizu osnovnih parametra kože. Baterijsko napajanje.