Vitastiq je osnovan sa vizijom da kreira inovativno rešenje koje može doprineti pametnom životnom stilu. Smatraju da bi njegovo praćenje trebalo biti jednostavno i dostupno svima. Kombinovanjem tradicionalnog znanja i moderne tehnologije, kreirali su prvi uređaj na svetu za lično praćenje nivoa vitamina.

Njihova ideja je potpuno zasnovana na podržavanju zdravih navika i izbora uz proizvode koji  predstavljaju  ručne dodatke svima koji su zainteresovani za aktivan i fit životni stil. Nastavljaju da nadograđuju ovaj koncept, jer žele da omoguće još više benefita njihovim trenutnim i budućim klijentima.