Unoseći svakodnevno namirnice i suplementaciju činimo samo početni korak u složenom daljem procesu kojem nutrijenti podležu. Ono što podrazumeva bioraspoloživost, odnosi se na onaj deo nutrijenata koji se apsorbuje iz hrane i koristi za normalno funkcionisanje organizma. Radi tih fizioloških potreba, objasnićemo proces koji se dešava nakon našeg užitka tokom obroka.

Na bioiskoristljivost utiču brojni faktori među kojima su i komponente puta makro ili mikro nutrijenata:
1. oslobađanje nutrijenata iz dijetarnog matriksa namirnice
2. efekti digestivnih enzima u gastrointestinalnom traktu
3. vezivanje i preuzimanje od strane mukoze creva
4. transfer kroz zid creva i apsorpcija u sistemsku cirkulaciju
5. sistemska distribucija
6. sistemsko deponovanje
7. metabolička upotreba
8. eliminacija iz organizma

Faktore koji utiču na bioiskoristljivost možemo podeliti na spoljašnje (matriks hrane, hemijski oblik nutrijenta) i unutrašnje (pol, starost organizma, status nutrijenata u organizmu, posebna životna faza- npr. trudnoća).

Bioiskoristljivost mikronutrijenata u koju kategoriju se svrstavaju i esencijalni vitamini i minerali je varijabilna i zavisi od:
– statusa u organizmu,
– potreba organizma,
– hemijskog oblika,
– vrste hrane,
– u kojoj količini se unosi,
– od prisustva ostalih sastojaka hrane,
– od interakcija sa drugim nutrijentima.

Radi važnosti optimalnog i balansiranog stanja, preporuka adekvatne suplementacije, savet koji možete pružiti uz Vitastiq kao alat  predstavlja dragocenost koja ističe vašu apoteku kao #PROapoteka.

Vitastiq PRO je vaš inovativni konsultacijski savetnik koji prati trend kroz određeni vremenski interval i pruža podršku životnom stilu.