Kada govorimo o ishrani, pored brojnih asocijacija i pitanja, tema ovog bloga se bavi pitanjem sigurnosti, kvaliteta i adekvatnom potrebom za nutrijentima. Definisaćemo određene principe i dati smernice za adekvatan unos objasnivši terminologiju koja se koristi pri opisu preporučenih vrednosti.

Kao farmaceut ili tehničar koji radi u apoteci ili promoter dijetetskih suplemenata, svakako ste u direktnom kontaktu sa pacijentima koji od vas traže savet. U ovom segmentu konsultacijskog rada vam idealan savetnik i pomoćnik može biti uređaj Vitastiq PRO koji će pružiti informacije od vitalnog značaja za vašu dalju preporuku i razgovor sa klijentima gde im možete uz pomoć izveštaja i rezultata merenja protumačiti i obrazložiti potrebe za vitaminima i mineralima u toku različitih stanja, funkcije tih hranljivih materija kao i optimalne strategije za njihove unose kojima treba osigurati da organizam dobije ono što mu je potrebno u optimalnim količinama, bez povećanja ćelijskog stresa na koji utiče nedostatak vitamina i minerala.

• DRI
Referentni dijetetski unosi (Dietari Reference Intake – DRI) su kvantitativne procene unosa hranljivih materija koje treba da se koriste za planiranje i procenu ishrane zdravih ljudi. Ove preporučene vrednosti se razlikuju u zavisnosti od pola i starosne dobi i uključuju i preporučene unose i podnošljive gornje granice dozvoljenog unosa. DRI se zasniva na naučnoj evaluaciji preporučenih dijetetskih potreba (RDA), adekvatnog unosa (Al), podnošljive gornje granice dozvoljenog unosa (UL) i procenjenih proznih potreba (EAR).

• RDA
Preporučene dijetetske potrebe (Recomended Dietari Allovance- RDA) predstavljaju prosečan nivo dnevnog unosa hranljivih materija koji je dovoljan da zadovolji potrebe skoro svih (97-98%) zdravih osoba u određenoj starosnoj i polnoj grupi.

• AI
Adekvatan unos (Adequate Intake – Al) je preporučena vrednost unosa zasnovana na uočenim ili eksperimentalno utvrđenim približnim vrednostima ili procenama unosa hranljivih materija kod grupe zdravih lica za koje se pretpostavlja da su količinski adekvatne. Koristi se kada RDA ne može da se utvrdi.

• UL
Podnošljiva gornja granica dozvoljenog unosa (Tolerable Upper Intake Level – UL) podrazumeva maksimalni nivo dnevnog unosa hranljivih materija koji za skoro sve pripadnike opšte populacije verovatno neće predstavljati rizik od neželjenih i štetnih efekata po zdravlje. Kako se unos povećava iznad UL, povećava se i potencijalni rizik od neželjenih efekata.

• EAR
Procenjena prosečna potreba (Estimated Average Rekuirement – EAR) je vrednost dnevnog unosa hranljivih materija za koju se procenjuje da zadovoljava potrebe polovine zdrave osobe u starosnoj i polnoj grupi. Koristi se da se proceni adekvatnost ishrane i kao osnov za RDA.

Saveti za regulaciju deficita
U vašoj #PROpharmacy možete pružiti dodatnu uslugu i vrednost koja će vas isticati, a klijentima pružiti vitalne informacije. Vaš konsultacijski savetnik koji trebate u ovom segmentu rada je Vitastiq PRO. Nakon analize, dobijate detaljne informacije o vitaminima i mineralima, preporuku adekvatne suplementacije i doziranje kao i informacije o prirodnim izvorima. Dobijene vrednosti se čuvaju u bazi podataka, tako da vašim pacijentima možete zakazati kontrolni pregled na kojem ćete proveriti stanje.

Vitastiq PRO: analiza koja otkriva realne potrebe organizma!