Kada je u pitanju pojam vrhunska usluga koji okupira naše misli i pretvara ih u stvarnost je pronalazak stručnog osoblja, prijatan ambijent, dekoracija prostora, vrhunski proizvodi, promocija… sve to jeste potrebno, ali sam ključ i ono što definitivno podvlačimo je zadovoljan klijent. A da li je on zapravo zadovoljan koristeći svaki benefit ako izostaje potencijal u vidu vidljivog rezultata? Ono što zasigurno donosi klijentu pridev zadovoljan je konsultacija… vrhunska konsultacija.

Poverenje stičemo upoznavanjem, to je put i kada je u pitanju dugoročna veza između klijenata i vaše apoteke. Pod upoznavanjem ne mislimo isključivo na lično, već na ono što će nam pomoći u kreiranju individualnog pristupa. Svakodnevne navike, informisanost, poznavanje uzroka i razloga zbog kojeg se klijent uputio u rešavanje problema, kao i želje kada je krajnji ishod u pitanju , pomažu u adekvatnom odabiru nege. Stoga, kako bi zadovoljan istovremeno značio i lojalan klijent, prvi korak je konsultacija, a kako bi ona bila ujedno i vrhunska, nudimo vam alat u vidu dijatnostičkih sistema za analizu kože.

Izdvojićemo samo neke od karakteristika i benefita analizatora:
– sveobuhvatna analiza kože
– lični karton svakog pojedinačnog klijenta
– preporuka preparata i produžene nege shodno potrebama kože
– uporedna analiza, analiza nakon određenog vremenskog perioda koja čini rezultat vidljivim
– vaš asistent za vrhunsku konsultaciju

U ponudi imamo različite modele vodećih kompanija kada je u pitanju tehnologija i razvoj analize kože: hand held uređaji, aparat za fotografiju celog lica, uređaji koji merenja vrše pomoću sonde, 3D inovativna tehnologija po modelu sistema za prepoznavanje lica. Detaljnije informacije možete pogledati na našem sajtu i pronaći idealan alat za vaše poslovanje.

Uvidom u sam koren problema, analizator kože će biti vaš idealan pomoćnik u kategorizaciji vaše apoteke kao #TOPapoteka