MPA 10

Aparat MPA 10 (scientific nivo) sa pratćim softverom za bio-inženjering kože i utvrđivanje i praćenje različitih fiziolođkih svojstava kože. Uređaj poseduje inicijalno integrisan Sebumeter SM 815 za merenje sebuma-masnoće kože. Aparat je modularan i dozvoljava priključivanje do 9 dodatnih sondi za merenje različitih parametara (prema potrebama korisnika, sem Cutometer). Uz aparat se isporučuje „user friendly“ softver sa kojim istovremeno možete raditi sa svim sondama. Softver dozvoljava obradu podataka prema različitim kriterijumima kao i eksportovanje u excel tabele (svi podaci se pamte u bazi podataka).

Sonde i parametri koje se mogu meriti su: Corneometer CM 825 (vlažnost), Sebumeter SM 815 (sebum), Mexameter MX 18 (eritem i melanin), TEWL TM 300 (transepidermalni gubitak vlažnosti), pH-Meter PH 905 (pH kože), Cutometer MPA 580 (Viskoelastičnost kože), Thermo-Meter ST 500 (mikrocirkulacija-temperatura kože), Glossymeter GL 200 (sjaj kože), Colorimeter CL 400 (boja kože), Frictiometer FR 700 (trenje kože). Mogućnost priključenja i senzora RHT 100 za utvrđivanje ambijentalne temperature i relativne vlažnosti prilikom merenja.

Dodatne informacije za svaku sondu možete pogledati i scientific katalogu.

Uređaj MPA 10 sa dodatnim sondama je idealan instrument za utvrđivanje efikasnosti kozmetičkih preparata, formulaciona istraživanja dermokozmetičkih emulzija i praćenje njihovih efekata  na fiziološke parametre kože.

Podeli na društvene mreže